شماره تماس: 02147620320 - 09120240115

سرور اختصاصی
سرور
سرور
Server 1 Server 2 Server 3
CPU Dual Xeon 5150
4 Cores
I5-2400 3.1Ghz
Turbo
Dual Xeon 5639
12 Cores
RAM 8 گیگابایت 16 گیگابایت 48 گیگابایت
HDD 2x250 GB SATA 1000GB SATA 2000GB SATA
ترافیک ماهانه 100Mbit Unmetered Transfer 100Mbit Unmetered Transfer 100Mbit Unmetered Transfer
IP اختصاصی 5 5 5
پورت اتصال به شبکه (Uplink) 100mbps 100mbps 100mbps
سیستم عامل Linux Centos 6 / Windows 2008 Linux Centos 6 / Windows 2008 Linux Centos 6 / Windows 2008
موقعیت سرور: امریکا بله بله بله
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان
قیمت / ماهانه 175,000 280,000 490,000
سفارش آنلاین سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش
توجه : تمام قیمت ها به تومان می باشد / پرداخت سالانه شامل یک ماه تخفیف می باشد

 

 سرور-آلمان
سرور
Server 1 Server 2 Server 3
CPU Intel Core i7 930 Intel Core i7-4770 Intel Core i7-3930
RAM 24 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت
HDD 2x750 GB SATA 2x2000 SATA 2x3000GB SATA
ترافیک ماهانه 200Mbit Unmetered Transfer 200Mbit Unmetered Transfer 200Mbit Unmetered Transfer
IP اختصاصی 1 1 1
پورت اتصال به شبکه (Uplink) 200mbps 200mbps 200mbps
سیستم عامل Linux Centos 6 / Windows 2012 Linux Centos 6 / Windows 2012 Linux Centos 6 / Windows 2012
موقعیت سرور: آلمان بله بله بله
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان
قیمت / ماهانه 215,000 293,000 450,000
سفارش آنلاین سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش
توجه : تمام قیمت ها به تومان می باشد / پرداخت سالانه شامل یک ماه تخفیف می باشد

 Directadmin - ماهانه 32,000 تومان 32,000 تومان 32,000 تومان
Directadmin - سالانه 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
Cpanel - ماهانه 138,000 تومان 138,000 تومان 138,000 تومان
Plesk 100 domains - ماهانه 95,000 تومان 95,000 تومان 95,000 تومان
هر 8GB RAM اضافی 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
مدیریت کامل 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
IP اضافی 7,000 تومان 7,000 تومان 7,000 تومان
ویندوز 2008 امریکا-ماهانه 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
ویندوز 2012 آلمان-ماهانه 130,000 تومان 130,000 تومان 130,000 تومان
توجه : درصورت نیاز به قابلیت هایی دیگر با بخش فنی تماس حاصل فرمائید.