شماره تماس: 02147620320 - 09120240115

سرور اختصاصی
سرور
سرور
Server 1 Server 2 Server 3
CPU Dual Xeon 5150
4 Cores
I5-2400 3.1Ghz
Turbo
Dual Xeon 5639
12 Cores
RAM 8 گیگابایت 16 گیگابایت 48 گیگابایت
HDD 2x250 GB SATA 1000GB SATA 2000GB SATA
ترافیک ماهانه 100Mbit Unmetered Transfer 100Mbit Unmetered Transfer 100Mbit Unmetered Transfer
IP اختصاصی 5 5 5
پورت اتصال به شبکه (Uplink) 100mbps 100mbps 100mbps
سیستم عامل Linux Centos 6 / Windows 2008 Linux Centos 6 / Windows 2008 Linux Centos 6 / Windows 2008
موقعیت سرور: امریکا بله بله بله
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان
قیمت / ماهانه استعلام بگیرید استعلام بگیرید استعلام بگیرید
سفارش آنلاین سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش
توجه : تمام قیمت ها به تومان می باشد / پرداخت سالانه شامل یک ماه تخفیف می باشد

 

 سرور-آلمان
سرور
Server 1 Server 2 Server 3
CPU Intel Core i7 930 Intel Core i7-4770 Intel Core i7-3930
RAM 24 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت
HDD 2x750 GB SATA 2x2000 SATA 2x3000GB SATA
ترافیک ماهانه 200Mbit Unmetered Transfer 200Mbit Unmetered Transfer 200Mbit Unmetered Transfer
IP اختصاصی 1 1 1
پورت اتصال به شبکه (Uplink) 200mbps 200mbps 200mbps
سیستم عامل Linux Centos 6 / Windows 2012 Linux Centos 6 / Windows 2012 Linux Centos 6 / Windows 2012
موقعیت سرور: آلمان بله بله بله
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان
قیمت / ماهانه استعلام بگیرید استعلام بگیرید استعلام بگیرید
سفارش آنلاین سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش سفارش آنلاین هاست لینوکسسفارش
توجه : تمام قیمت ها به تومان می باشد / پرداخت سالانه شامل یک ماه تخفیف می باشد

 Directadmin - ماهانه استعلام بگیرید استعلام بگیرید استعلام بگیرید
Cpanel - ماهانه استعلام بگیرید استعلام بگیرید استعلام بگیرید
Plesk 100 domains - ماهانه استعلام بگیرید استعلام بگیرید استعلام بگیرید
مدیریت کامل استعلام بگیرید استعلام بگیرید استعلام بگیرید
IP اضافی استعلام بگیرید استعلام بگیرید استعلام بگیرید
توجه : درصورت نیاز به قابلیت هایی دیگر با بخش فنی تماس حاصل فرمائید.